Vergoedingen bij ergotherapie

Vergoeding
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Per kalenderjaar worden er 10 behandeluren ergotherapie vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden meer, kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Vanaf 1 januari 2023 werken wij grotendeels contractvrij. Dit houdt in dat wij niet langer met alle zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten. 
Deze keuze hebben wij gemaakt vanuit onze visie waarbij we de kwaliteit van zorg vooropstellen en persoonlijke aandacht aan onze cliënten willen bieden. De aangeboden contracten van zorgverzekeraars geven ons onvoldoende ruimte hiervoor.  

Wij hebben in 2023 een contract met VGZ, IZA, IZZ, ZEKUR, UMC, NV Univé Zorg, CZ, OHRA en Nationale Nederlanden en Zorg en Zekerheid.
Wanneer uw zorgverzekering niet in bovenstaande opsomming vermeld staat kunt u evengoed bij ons voor ergotherapie terecht; onze praktijk valt dan onder 'niet-gecontracteerde zorg'. U ontvangt dan maandelijks een factuur van de behandeling(en) die u in eerste instantie zelf betaalt en vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar. Doorgaans wordt niet-gecontracteerde ergotherapie voor ongeveer 70% vergoed. De vergoeding hangt af van de polis die u heeft afgesloten. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar naar 'niet-gecontracteerde ergotherapie'.


Tarieven

Ergotherapiebehandeling per kwartier € 22,50
Aan huis toeslag € 30,00
No show en/of afzegging binnen 24 uur voor behandeling € 45,00


Verwijzing 
U dient een verwijzing te vragen aan uw huisarts of specialist. Deze bevat tenminste de volgende gegevens:

  • Diagnose, eventuele relevante nevendiagnose(s)
  • Reden van verwijzing
  • Ziektekostenverzekering en verzekeringsnummer
  • Burger Service Nummer
  • Gegevens verwijzend huisarts of specialist voorzien van handtekening en/of praktijkstempel
  • Indien behandeling aan huis gewenst of noodzakelijk is dient dit op de verwijzing vermeld te worden.


U kan ook bij ons terecht op basis van Directe Toegang Ergotherapie (DTE); een verwijzing van uw huisarts of specialist is dan niet nodig. Tijdens het eerste contact wordt er door ons een screening afgenomen die teruggekoppeld wordt aan uw huisarts.