Vergoedingen bij ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Per kalenderjaar worden er 10 behandeluren ergotherapie vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden meer, kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

U dient een verwijzing te vragen aan uw huisarts of specialist. Deze bevat tenminste de volgende gegevens:

  • Diagnose, eventuele relevante nevendiagnose(s)
  • Reden van verwijzing
  • Ziektekostenverzekering en verzekeringsnummer
  • Burger Service Nummer
  • Gegevens verwijzend huisarts of specialist voorzien van handtekening en/of praktijkstempel
  • Indien behandeling aan huis gewenst of noodzakelijk is dient dit op de verwijzing vermeld te worden.


U kan ook bij ons terecht op basis van Directe Toegang Ergotherapie (DTE); een verwijzing van uw huisarts of specialist is dan niet nodig. Tijdens het eerste contact wordt er door ons een screening afgenomen die teruggekoppeld wordt aan uw huisarts.


Ergotherapiepraktijk Venray heeft een contract met alle zorgverzekeraars m.u.v. Caresq
(onderliggende labels: Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae). De reden hiervoor is dat onze praktijk voor de tarieven van deze zorgverzekeraar niet de kwaliteit van zorg kan bieden die wij gewend zijn. Wij kunnen u wel in behandeling nemen echter u dient zelf de factuur bij uw zorgverzekering in te dienen.