Vergoedingen bij ergotherapie

Vergoeding
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Per kalenderjaar worden er 10 behandeluren ergotherapie vergoed. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer, kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Contracten
Onze praktijk heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract met uitzondering van EUCARE, Aevitae en Caresq.

Wanneer u verzekerd bent bij EUCARE, Aevitae of Caresq kunt u evengoed voor behandeling en advies bij ons terecht echter valt ergotherapie dan onder 'niet-gecontracteerde ergotherapie'. U ontvangt dan maandelijks een factuur van de behandeling(en) die u betaalt en vervolgens zelf indient bij uw zorgverzekering. Doorgaans wordt niet-gecontracteerde ergotherapie voor ongeveer 70% vergoed. Informeer hiervoor zelf bij uw zorgverzekeraar. 

Verwijzing 
U dient een verwijzing te vragen aan uw huisarts of specialist. Deze bevat tenminste de volgende gegevens:

  • Diagnose, eventuele relevante nevendiagnose(s)
  • Reden van verwijzing
  • Ziektekostenverzekering en verzekeringsnummer
  • Burger Service Nummer
  • Gegevens verwijzend huisarts of specialist voorzien van handtekening en/of praktijkstempel
  • Indien behandeling aan huis gewenst of noodzakelijk is dient dit op de verwijzing vermeld te worden.

U kan ook bij ons terecht op basis van Directe Toegang Ergotherapie (DTE); een verwijzing van uw huisarts of specialist is dan niet nodig. Tijdens het eerste contact wordt er door ons een screening afgenomen die teruggekoppeld wordt aan uw huisarts.

Samenwerking

Om goede zorg te kunnen bieden is samenwerking van belang. We werken intensief samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners, traject- en ambulantbegeleiders, verpleegkundigen en andere paramedici.
Ergotherapiepraktijk Venray maakt deel uit van diverse multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en netwerken.