Vergoedingen bij ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Per kalenderjaar worden er 10 behandeluren ergotherapie vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden meer, kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.


U dient een verwijzing te vragen aan uw huisarts of specialist. Deze bevat tenminste de volgende gegevens:

  • Diagnose, eventuele relevante nevendiagnose(s)
  • Reden van verwijzing
  • Ziektekostenverzekering en verzekeringsnummer
  • Burger Service Nummer
  • Gegevens verwijzend huisarts of specialist voorzien van handtekening en/of praktijkstempel
  • Indien behandeling aan huis gewenst of noodzakelijk is dient dit op de verwijzing vermeld te worden.


U kan ook bij ons terecht op basis van Directe Toegang Ergotherapie (DTE); u heeft dan geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Kijk in uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekering DTE vergoed. Tijdens het eerste contact wordt er door ons een screening afgenomen die teruggekoppeld wordt aan uw huisarts.

Samenwerking

Om goede zorg te kunnen bieden is samenwerking van belang. We werken intensief samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners, traject- en ambulantbegeleiders, verpleegkundigen en andere paramedici.
Ergotherapiepraktijk Venray maakt deel uit van diverse multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en netwerken.