Covid-19 Herstelzorg

Mensen die een Covid-19 infectie hebben doorgemaakt ervaren ook daarna vaak nog beperkingen die hen belemmeren in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten binnen zelfverzorging, huishouden, (vrijwilligers)werk en/of vrijetijdsbesteding.

Ergotherapie kan hierbij ondersteunend zijn ten aanzien van herstel bij de volgende problemen:

 • Klachten van vermoeidheid al dan niet in relatie tot longproblematiek:
  Het optimaliseren van de balans tussen belasting/ belastbaarheid staat centraal. De interventie richt zich op het opbouwen van de belastbaarheid in dagelijkse activiteiten. Hierbij is aandacht voor lichaamshouding en het aanleren van energiebesparende en ergonomische principes binnen activiteiten.
 • Cognitieve problematiek en sensorische overprikkeling:
  Problemen binnen aandacht, informatieverwerking, geheugen en de executieve processen worden in kaart gebracht. De ernst van de klachten kan sterk variëren en m.n. de vaak onzichtbare, milde klachten worden dikwijls onderschat terwijl deze vaak het hervatten van werkzaamheden sterk kunnen beïnvloeden.
  Er wordt inzicht gegeven in de problematiek binnen cognitieve- en executieve processen. Daarnaast wordt geleerd om te gaan met de cognitieve beperkingen door het aanleren van strategieën of het inzetten van compensatiemogelijkheden.
 • Algemene spierzwakte:
  Uitgangspunt is het gestructureerd en gedoseerd uitvoeren van dagelijkse activiteiten waarbij er sprake is van uitdaging om enerzijds de fysieke grenzen te verleggen en anderzijds de energiebalans te herstellen.
  Soms kan het inzetten van (tijdelijke) hulpmiddelen ondersteunend zijn.
 • Arm- handfunctieproblemen:
  Bij het terugwinnen van verminderde handmobiliteit en kracht is het van belang om de uitvoer van dagelijkse activiteiten gedoseerd uit te breiden. Wanneer (deel)activiteiten nog te intensief zijn kunnen basisoefeningen die de arm- en handfunctie stimuleren voorwaardenscheppend en motiverend zijn.

Covid-19 heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de persoon die de infectie heeft doorgemaakt maar ook de mantelzorger komt dikwijls voor nieuwe en onbekende uitdagingen te staan. De mantelzorgsituatie wordt door ons benaderd als een combinatie van draagkracht en draaglast. Interventie aan mantelzorgers richt zich op het bevorderen van de ervaren sociale steun, het voelen van waardering en het toekomen aan eigen activiteiten. Daarnaast kunnen er adviezen worden gegeven om de verzorging en begeleiding te verlichten.

Vanuit Ergotherapiepraktijk Venray wordt Covid-19 Herstelzorg zowel op de praktijk als aan huis gegeven.

Ga terug